Zdravstvena osiguranja


Poliklinika je ugovorni partner 

  • Croatia dodatnog zdravstvenog osiguranja
  •  
  • Merkur dodatnog zdravstvenog osiguranja 
  •  
  • Uniqa dodatnog zdravstvenoga osiguranja.
  •  
  • Wiener dodatnog zdravstvenog osdiguranja