Zdravstvena osiguranja


Poliklinika je ugovorni partner Croatia zdravstvenog osiguranja, Basler osiguranja, Merkur i Uniqa zdravstvenoga osiguranja.