Trudnoća: oplodnja

Oplodnja

Oplodnja znači  spajanje muške i ženske spolne stanice. Do oplodnje dolazi   u najširemu tzv. ampularnome dijelu jajovoda.
Jajna stanica  preživi u jajovodu nakon ovulacije 24 sata a spermiji  3 i više dana.  Ejakulacijom muškarac  u rodnicu    ubaci  200-300 milijuna spermija, a   samo 1%  spermija od onih koji se nalaze u rodnici uđe u maternicu. Vlastitim  se gibanjem penju iz kanala vrata maternice pa u roku od 2-7 sati stignu do jajovoda i to samo njih 300-500. Jedan je spermij potreban  za oplodnju, ostali mu pomažu pri prodiranju kroz zaštitne ovojnice jajne stanice. Ondje se zbiva osposobljavanje spermija za oplodnju /kapacitacija/   pod utjecajem epitela jajovoda. Samo kapacitirani spermiji /kojima je uklonjen glikoproteinski omotač  i bjelančevine sjemenske tekućine/ su spremni za tzv. akrosomsku reakciju /oslobađanje enzima potrebnih za prodiranje spermija kroz  omotač /zona pelucida/ jajne stanice.
Kada spermij uđe u jajnu stanicu  ona enzimatskom aktivnošću postaje nepropusna za druge spermije a nastavlja se 2. mejotska dioba  pa nastaje ženski pronukleus s 22+X  kormosoma  i spoji se s muškim  pronukleusom. Nastane  zigota.  Replicira se DNA kromosoma, kromosomi se razmjeste u diobeno vreteno pa se po 23 majčina i očeva kromosoma /udvojeni/ uzdužno razdvoje osiguravši  tako  zigoti  normalan /diploidni/  broj kromosoma   46XX za ženski embrij  ili 46 XY za muški embrij, a s normalnom količinom DNA. Konačni rezultat oplodnje je i  brazdanje tj. dijeljenje oplođene jajne stanice.  Dvostanični stadij nađe se30 sati nakon oplodnje, četverostanični nakon 40 sati,   16-stanični nakon 3 dana . Tada embrij izgleda poput ploda duda (morula)  i ulazi u maternicu. Zbog ulaska tekućine u međustanične prostore koji se postupno stope   nastane šupljina  pa se embrij tada zove blastocista s unutanjim slojem stanica /embrioblastom iz kojega nastane embrij/ i vanjskim trofoblastom iz kojega kasnije nastane posteljica/.  Stanice trofoblasta  oko 6. dana nakon oplodnje prodiru među epitelne stanice sluznice maternice pa dođe do  nidacije – ugnježđenja.