SuradniciCitološku dijagnostiku tj. analize PAPA testova radi specijalistica citologinja dr. Branka Molnar Stantić (Privatne specijalističke ordinacije medicinske citologije).

Patohistološke analize vrše se pri Klinici za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Poliklinika surađuje s privatnim biokemijskim laboratorijima: Poliklinka Breyer, Synlab i drugima.