Oralna hitna kontracepcija


Oralna hitna kontracepcija (postkoitalna kontracepcija, pilula za dan poslije) vrlo je vrijedan način zaštite od neželjene trudnoće, posebno vrijedan u mladih žena i djevojaka.
Pilulu za dan poslije valja uzeti što  prije nakon nezaštićenoga snošaja (npr.  kada pukne kondom), jer je efikasnost tim veća što se pilula za dan poslije prije uzme. Nema je smisla uzeti ukoliko je prošlo 5 dana ili više od nezaštićenoga snošaja. Ukoliko se pilula za dan poslije  uzme ubrzo nakon nezaštićenoga snošaja, može spriječiti trudnoću u više od 90% slučajeva.
Pilula za dan poslije nije abortivno sredstvo. Dva preparata su registrirana na našem tržištu, to je levonorgestrel (Escapelle) i ulipristal acetat ( ellaOne). Oba preparata djeluju na isti način, priječe zrijenje folikula,  blokiraju LH skok te ovulaciju i oplodnju. Ne zaustavljaju implantaciju i trudnoću a također utječu  na cervikalnu sluz i transport gameta. Ne djeluju teratogeno.
Oralna hitna kontracepcija vrlo je vrijedna metoda u smanjivanju neželjenih trudnoća i prekida neželjenih trudnoća. Temeljem preporuka Europske agencije za lijekove (EMA) a u interesu javnog zdravlja EU, Europska komisija donijela je u 1.2015. pravno obvezujuću odluku o izdavanju lijeka ellaOne na bezreceptni način, u RH od 9.2015. isto vrijedi i za Escapelle. Oralnu hitnu kontracepciju treba preporučiti svakoj ženi nakon nezaštićenog spolnog odnosa ili zatajenja kontracepcijske metode neovisno o fazi ciklusa, a ellaOne je učinkovitiji lijek, može ga se koristiti i do 120 sati od nezaštićenog spolnog odnosa. Niti ellaOne ni Escapelle nemaju ozbiljnih medicinskih komlikacija i sigurni su za primjenu.