NIPT - Qualified


Neinvazivni prenatalni test je test provjere poremećaja broja i građe kromosoma ploda (fetusa).
Izvodi se uzimanjem venske krvi trudnice a zatim se analizira fetalna dezoksiribonukleinska
kiselina (DNK) koja u krvi trudne žene postoji.
Utvrđuje se postotak fetalne DNK, zatim poremećaji u broju kromosoma ali i promjene u strukturi
dijelova kromosoma.

Prenatalni test Qualified testira trisomiju 21 (sindrom Down), trisomiju 18 (Edwardsov sindrom),
trisomiju 13 (Patauov sindrom). Ovim je testom moguće testirati promjene spolnih kromosoma X i
Y (sindrom Turner i Klinefelter) ali i promjene svih ostalih kromosoma (što ovisi o opciji testa) i
strukturne promjene tj. mikrodelecije (više od 100 mikrodelecija u opciji Q360).


NIPT Qualified je test s najdetaljnijom analizom, metodom sekvenciranja 4.0 generacije.

Vrijeme čekanja rezultata za bilo koju opciju testa je 3-5 radnih dana.
Qualified test se može raditi od 11. do 32. tjedna trudnoće.
Po uzimanju uzorak se istoga dana šalje u licencirani Qualified laboratorij.
Određivanje spola fetusa je uključeno u cijenu svake opcije testa.
Qualified test se može napraviti i u blizanačkoj trudnoći.

Stručna društva smatraju da je potrebno svim trudnicama ponuditi probir ili dijagnostičko testiranje
na fetalne aneuploidije tj. promjene u broju kromosoma.
NIPT Qualified je najsigurniji probir (specifičnost 99.9%, postotak neuspjeha samo 0.1%)