HyFoSy - UZV HSG pjenom

Ultrazvučna histerosalpingografija pjenom /HyFoSy/

Uobičajenim ultrazvučnim tehnikama, pa niti 3D prikazima, nije moguće vidjeti jajovode koji su zdravi .  Također nije moguće vidjeti jajovode koji su djelomično oštećeni   ili neprohodni.
Ultrazvukom, pa i najjednostavnijim dvodimenzionalnim prikazom moguće je vidjeti tek oštećene jajovode koji su zbog, najčešće prethodnih upala, toliko promijenjeni da su pretvoreni u vrećice ispunjene tekućinom /saktosalpinksi, hidrosalpinksi/. Dakako da takvi jajovodi ne mogu vršiti svoju funkciju a ta je da omoguće oplodnju jajne stanice u svojemu proširenome dijelu i transport embrija u svojim ranim fazama razvoja do unutrašnjosti maternice. Neprohodnost jajovoda uzrok je nemogućnosti zanošenja u 12-33% neplodnih parova.
Tijekom ispitivanja neplodnosti prosuđujemo, dakle,    jesu li jajovodi prohodni ili ne.
Prohodnost jajovoda moguće je ispitati u vrijeme laparoskopske operacije, radiološkom   histerosalpingografijom /HSG/ jodnim kontrastom ili kontrastnom ultrazvučnom histerosalpingografijom /HyCoSy/ .
Kontrastna ultrazvučna histerosalpingogafija se u  dijagnostičkome smislu  može usporediti s radiološkom HSG  a za izvođenje ove pretrage dostatan je dobar ultrazvučni aparat i kontrastno sredstvo.
Do nedavna smo koristili  kontrastno sredstvo Echovist /proizvođač Bayer Schering Pharma AG Berlin/ tj. suspenziju mikročestica galaktoze u vodenoj otopini. U žena alergičnih na galaktozu Echovist je bio kontraindiciran, a u oko 5% pacijentica uočavali smo nuspojave poput mučnine, povraćanja, hiperventilacije, znojenja. Stoga ova kontrastno sredstvo više nije dostupno  pa odnedavna koristimo gel / ExEm-gel Gynaecologiq BV, Delft, Nizozemska/ .
Ex-em gel sadrži hidroksietilcelulozu i glicerol a  prvi put je testiran 2007. godine.   Naime, kada gel prolazi  kroz uske otvore injekcionih šprica i jajovoda,  stvara se  stabilna pjena koja omogućuje vrlo pouzdano pretraživanje jajovoda. Točnu dijagnozu prohodnosti/neprohodnosti jajovoda  teško je dobiti testiranjem s otopinom  soli /fiziološka otopina/ pa stoga u Poliklinici rabimo kontrast nizozemskoga proizvođača,   dakle Ex-Em-gel tj. pjenu.
Pretraga Ex-Em gelom za pacijenticu je minimalno nelagodna, a sastojci su testirani i sigurni. Do 2011. učinjeno je    više od deset  tisuća   pretraga Ex-Em gelom i nikakve ozbiljne nuspojave nisu uočene.
Cijena pretrage je 1.500,00 Kn.