Frakcionirana kiretaža

Frakcionirana kiretaža

Neredovita ili obilna i/ili  dugotrajna krvarenja jedan su od najčešćih razloga odlaska na ginekološki pregled.  Nužno je  učiniti ultrazvučni pregled, a  prema nalazu određuje  se liječenje koje može biti konzervativno – liječenje hormonima. Međutim, ukoliko krvarenje ne stane potrebno je  učiniti daljnji dijagnostički postupak  a to je frakcionirana kiretaža.
Frakcionirana kiretaža je  zahvat kojim,  najčešće u žena u perimenopauzi /koje još menstruiraju/  ili u žena u postmenopauzi / koje više ne menstruiraju/,  nastojimo dokazati ima li  pacijentica rak  u kanalu  vrata maternice    ili  rak sluznice u maternici. Rizik pojave raka  sluznice u maternici /raka endometrija/ ukoliko žena neredovito krvari je 1: 200 u perimenopauzi i 1: 5 u žena u postmenopauzi.
Zahvat se vrši u lokalnoj  anesteziji /tzv. paracervikalni blok/ uz intravenoznu sedaciju i analgeziju. Prvo se posebnim instrumentom /kohleom/ postruže kanal vrata maternice a potom drugim instrumentom /kiretom/ sluznica u unutrašnjosti maternice.
Dobiveno se tkivo šalje na patohistološki pregled, a o rezultatu patohistološkoga nalaza ovisi daljnje liječenje.
Ukoliko je nalaz negativan, a žena i dalje krvari vrše se daljnji dijagnostički postupci /endoskopska pretraga – histeroskopija/